House

Publish

Our

Publish

Our

House

One Stop Shop

הוצאת
ספרים

בטי ששון סטודיו -תמונת

בסטודיו בטי ששון תמצאו בית חם להפיכת הספר שכתבתם למוצר שממנו יכולים ליהנות רבים אחרים. הוצאת הספרים מתפקדת כ-one stop shop.

התהליך מתחיל מקבלת הטקסט המקורי, ומרגע זה אנחנו יוצאים למסע מדהים דרך עריכת הלשון (עריכת ליטוש או עריכה יסודית), ומשם נמשיך גם לעריכת תוכן לפי בקשת הלקוח.

הטקסט מגיע לידינו הנאמנות ועובר עיבוד, עימוד ועיצוב גרפי תוך שילוב תמונות, מפות ואיורים, והכול בהתאמה אישית לפרויקט שלכם.

במסגרת השירות ובהתאם לצורך האישי שלכם נוכל להכין עבורכם גם אינדקס מקצועי (מפתח) של שמות אנשים, מקומות ו/או עניינים.

במקביל לכך אנו מטפלים גם בעיצוב הכריכה ובסופו של דבר אנו נדאג להדפסתו של הספר ונפקח על התהליך כולו.

ברגע שהתחלתם איתנו את תהליך העבודה על הספר שלכם יהיה לכם בית לשאול שאלות ולהעלות דילמות ולא תיאלצו להתרוצץ בין נותני שירותים שונים.

עד כה הפקנו עשרות ספרים לשביעות רצונם המלאה של הלקוחות שלנו.

תהליך הפקת הספר שלכם

מעבירים את
הטקסט
המקורי

בטי ששון סטודיו איקון

עריכת לשון
+
עריכת תוכן

בהתאם לצורך

בטי ששון סטודיו איקון

מעבירים
להערות ותיקונים

בטי ששון סטודיו איקון

הכנת שלוש
סקיצות
לעימוד הספר
בחירת פונטים וצבעוניות

בטי ששון סטודיו איקון

בוחרים
את הסקיצה
המתאימה ביותר

בטי ששון סטודיו איקון

עיצוב הכריכה
שלוש סקיצות

בטי ששון סטודיו איקון

בוחרים
את הסקיצה
המתאימה ביותר

בטי ששון סטודיו איקון

עימוד
והכנת הספר
לדפוס

בטי ששון סטודיו איקון

מעבירים
לתיקונים והערות
ואישור הלקוח

בטי ששון סטודיו איקון

העברה
לבית הדפוס

בטי ששון סטודיו איקון

השגחה
בבית הדפוס
על הדפסת הספר

בטי ששון סטודיו איקון

מזל טוב!
ספר חדש
נולד

בטי ששון סטודיו איקון
בטי ששון סטודיו - תמונות פרויקטים
בטי ששון סטודיו - תמונות פרויקטים
בטי ששון סטודיו - תמונות פרויקטים
בטי ששון סטודיו - תמונות פרויקטים
בטי ששון סטודיו - תמונות פרויקטים
בטי ששון סטודיו - תמונות פרויקטים

ספרים לדוגמה

בטי ששון סטודיו פרויקטים

הספר ״אינדיה מיה״
מאת רינה בן עמי

בטי ששון סטודיו פרויקטים

ספר במלאות שמונים שנים
ליואב איגרא

בטי ששון סטודיו פרויקטים

ספר אוטוביוגרפי של אורי פרי
שנטל חלק בייסודה של העיר ערד