למ"ס

קשרי עבודה מצויינים שנמשכים כבר מעבר לשבע שנים, מספקת להם חומרים גרפיים חומר סטטיסטי ברמת בהירות גבוהה
שימשו בהרבה גרפים וכלים מתאימים אחרים

העבודה המרכזית הינה החוברת "ישראל במספרים" שמההוה את השנתון הסטטיסטי מבחינת ישראל בגירסה "הקלה" שהגיע להשגים הצלחה רבה לקטלוג זה מספר שנים.
ישראל במספרים עלון תיירות-סטטיסטיקל עלון מפקד האוכלוסין 2008 קומפנדיום לאיכות הסביבהקו נקי - סטודיו בטי ששון | טלפון: 02-5335758 | פקס: 02-5336286 | נייד: 054-4335760 E-mail: betty53@bezeqint.net